Cito door de basisschool

Cito-toets groep 4 oefenen

Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar een Cito-toets (bron). De eerste Cito wordt afgenomen in januari en wordt M4 genoemd. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu van belang om als opvoeder over deze toets te weten? In dit artikel leggen we alles uit over de Cito M4 en E4. Daarmee bent u straks volledig op de hoogte.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te beginnen zijn dit de toetsen die worden afgenomen in groep 4: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 behandeld moeten worden. Dat gaat dus over: rekenen met getallen tot en met honderd, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die leerlingen van groep 4 moeten kennen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Deze onderdelen komen tijdens de lessen uitgebreid aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden (bron 2).

Belang

Waarom neemt de basisschool de toetsen af? Wat is er zo belangrijk aan de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen in kaart te houden. Door twee keer te toetsen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas naar verwachting groeien en vooruitgaan. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen in het leren. Ook zijn de scores belangrijk voor de uitstroom na het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.

Voorbereiding

Natuurlijk is het de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. Alle inhoud van de Cito-toets komt het hele jaar aan bod. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om met hun kind te Cito-toetsen voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om leerlingen goed voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4.

Cito-toets thuis oefenen

Educatieve uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken gemaakt voor groep 4. In deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van deel 1 en 2. Met ruim 330 oefeningen per deel bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind te oefenen. Wat betreft de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling komt alles aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen op school. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDF) als fysiek (in boekvorm) te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze pagina.

Slotsom

In groep 4 worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione komen daarbij goed van pas. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed voorbereid op alle toetsen in groep 4.